środa, 15 Kwiecień 2020, 13:48 | Brak komentarzy »

Składając pozew o rozwód do sądu jedną z pierwszych rzeczy, nad którymi trzeba się będzie zastanowić, jest kwestia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Możliwości są trzy:

- możemy domagać się orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie

(obojętnie kto jest winny nie chcemy, żeby sąd w ogóle roztrząsał ten temat)

- możemy domagać się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka (tutaj konieczne będzie jednak przeprowadzenie postępowania dowodowego, przesłuchania świadków, przedstawienia dowodów winy itd.)

- teoretycznie możemy domagać się także rozwodu w winy obu stron, jednak efekt będzie bardzo podobny jak przy orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie.

Jakie są korzyści z ustalania winy drugiego małżonka? Oprócz tych związanych z własnymi przeżyciami psychicznymi (duma, honor, chęć odegrania się albo po prostu udowodnienia swojej racji i wykazania prawdy), skutki ustalenia wyłącznej winy drugiego małżonka są przede wszystkim finansowe. Jeżeli bowiem jeden małżonek został uznany za wyłącznie winnego, a sytuacja materialna drugiego małżonka istotnie pogorszyła się wskutek rozwodu, małżonek niewinny może żądać w trakcie sprawy o rozwód (lub nawet później) zasądzenia na jego rzecz alimentów od małżonka winnego (chodzi o przyczynienie się winnego małżonka do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nie ma to nic wspólnego z alimentami na dzieci). Oczywiście wszystkie te kwestie trzeba będzie przed sądem wykazać, tzn. przede wsztstkim fakt pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego i jego usprawiedliwione potrzeby. Co istotne, małżonek niewinny wcale nie musi znajdować się w niedostatku, aby móc domagać się alimentów od małżonka winnego. Takie alimenty od winnego małżonka będą obowiązywały aż do momentu, gdy małżonek niewinny ponownie zawrze związek małżeński. 

Kiedy jeszcze ustalenie tego czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego ma znaczenie?

Otóż w przypadku, gdy dany małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (tj. gdy orzeczono rozwód bez orzekania o winie lub z winy obu stron) i ten małżonek znajduje się w niedostatku, może on żądać od drugiego małżonka alimentów - obowiązek ten będzie trwał wówczas przez 5 lat, chyba że sąd z ważnych powodów przedłuży ten termin. Ustalając alimenty dla małżonka znajdującego się w niedostatku, sąd będzie skrupulatnie badał jego sytuację materialną (musi być ona naprawdę ciężka, nie chodzi jedynie o pogorszenie statusu majątkowego z uwagi na to, że "odpadł" jeden dochód) oraz możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka, który ma alimenty płacić. Wówczas drugi małżonek, który również nie został uznany za winnego, może znaleźć się w sytuacji, w której przez kilka lat będzie zmuszony finansowo wspomagać byłego małżonka. 

 


środa, 15 Kwiecień 2020, 12:43 | Brak komentarzy »

W ostatnim czasie kancelaria z sukcesem zakończyła kilka spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Warto wiedzieć, że ww. ustawa daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom, które działały na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w związku z tym były represjonowane (dotyczy to również osób stawiających opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom). Często dotyczy to osób mających w czasie II wojny światowej lub po jej zakończeniu związki z Armią Krajową poprzez członkostwo w jej strukturach, współpracę czy wspieranie jej działań (np. udzielanie pomocy partyzantom). Ponieważ duża część osób uprawnionych do odszkodowań i zadośćuczynień już nie żyje, uprawnienie do domagania się tych świadczeń przysługuje żyjącym małżonkom represjonowanych osób lub ich dzieciom (ale już nie wnukom). Roszczenia te nie przedawniają się.

Choć ustawa mówi o osobach, wobec których polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe w okresie od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 r. wydały orzeczenia za czyny związane z z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i orzeczenia te powinny najpierw zostać unieważnione przez właściwy sąd, istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie również wtedy, gdy występują przesłanki do stwierdzenia nieważności takiego orzeczenia (choć nigdy procedura taka nie została przeprowadzona), o ile dotyczy to osób, które były zatrzymane, tymczasowo aresztowanie lub pozbawione życia za działalność niepodległościową. 

W przypadku Państwa zainteresowania tego typu sprawami proszę o kontakt z kancelarią w celu udzielenia bardziej szczegółowych informacji.

 


środa, 1 Styczeń 2020, 23:04 | Brak komentarzy »

środa, 1 Styczeń 2020, 23:03 | Brak komentarzy »

środa, 1 Styczeń 2020, 23:02 | Brak komentarzy »

Copyright ©2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Kaczmarczyk, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem